Dni Energii 2015

 W dniu 8 października 2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Besku odbyły się drugie Dni Energii realizowane w ramach Projektu pn. „Opracowanie Planu na rzecz zrównoważonej energii – Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Besko na lata 2014-2020”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Wójt Gminy Besko Pan Mariusz Bałaban powitał zebranych, przekazał informacje o realizowanym projekcie, z jakich środków jest on dofinansowany oraz w jakim celu opracowany został Planu na rzecz zrównoważonej energii – Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Besko.

Następnie Pan Wójt wręczył nagrody za wypełnienie ankiet do opracowania bazy danych i planu gospodarki niskoemisyjnej. Spośród 174 mieszkańców, którzy złożyli wypełnione ankiety wylosowano trzech zwycięzców kompletów wysokiej jakości żarówek energooszczędnych typu LED:

– Panią Katarzynę Bierbasz,

– Panią Urszulę Kielar,

– Pana Błażeja Ziemiańskiego.

Kolejno zabrała głos Pani Anna Jaskuła Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, która przybliżyła obecnym na spotkaniu informacje o stowarzyszeniu i jego pracy na rzecz gospodarki niskoemisyjnej. Projekt Planu na rzecz zrównoważonej energii – Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Besko przedstawił Pan Marcin Łojek – Kierownik Projektu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. Pan Marcin poinformował o tym, jak powstawała baza danych emisji CO2 oraz Plan gospodarki niskoemisyjnej dla naszej gminy. Ponadto omówił działania jakie Gmina i mieszkańcy powinni podjąć aby przyczynić się do redukcji emisji CO2. Pan Marcin Łojek przypomniał również, że 9 października 2015r. kończą się konsultacje społeczne Planu.

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii – plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Besko na lata 2014-2020 ma za zadanie usystematyzować lokalną politykę energetyczną gminy i  pomóc w uzyskaniu współfinansowania do działań z zakresu efektywnego wykorzystania energii.

Przyjętym celem redukcyjnym, wynikającym z założeń opracowywania planów działań na rzecz zrównoważonej energii, jest redukcja emisji CO2 na terenie gminy na poziomie min. 20% w stosunku przyjętego roku bazowego. Dlatego też, po analizie dostępnych danych zużycia energii w gminie Besko w roku 2010 i opracowaniu tzw. linii bazowej, w ramach dokumentu jakim jest plan gospodarki niskoemisyjnej zaproponowano działania, które łącznie z już przeprowadzonymi inwestycjami w latach 2010-2014 pozwolą na ograniczenie emisji CO2 na poziomie 20,31 %, tj. 2396,62 Mg/rok.

Podczas Dnia Energii wręczono ponadto nagrody uczestnikom konkursu plastycznego kierowanego do dzieci i młodzieży Zespołu Szkół w Besku, którego tematem był „Efekt cieplarniany zagrożeniem cywilizacji”. Ze względu na dużą liczbę prac uczniów szkoły podstawowej oraz ich wielkie uzdolnienia plastyczne i umiejętność interpretacji tematu postanowiono wyróżnić 17 uczniów szkoły podstawowej.

 

Laureaci w kategorii – SZKOŁA PODSTAWOWA:

 I MIEJSCE: Tymoteusz Banaś, kl.2A

II MIEJSCE: Martyna Semenowicz, kl. 4A

III MIEJSCE: Magdalena Żółkiewicz, kl. 6a

 

Wyróżnienia:

 1. Kacper Grydyk, kl. 2a
 2. Dominika Suwała, kl. 2a
 3. Daria Semenowicz, kl. 5a
 4. Mateusz Smoleń, kl. 3a
 5. Wiktoria Suwała, kl. 5b
 6. Maria Rymarowicz, kl. 5a
 7. Natalia Smoleń, kl. 3a
 8. Wiktor Woźny, kl. 2c
 9. Julia Florek, kl. 3a
 10. Weronika Pasternak, kl. 5a
 11. Jakub Szałankiewicz, kl. 2a
 12. Magdalena Fydryk, kl. 5a
 13. Oliwia Fedio, kl. 3a
 14. Filip Tomala, kl. 2d
 15. Hanna Czech, kl. 2a
 16. Julia Siekaniec, kl. 2d
 17. Daria Ciepły, kl. 3a

Laureaci w kategorii – GIMNAZJUM:

I MIEJSCE: Natalia Kuźniak, kl. 3b

II MIEJSCE: Julia Prugar, kl. 2c

III MIEJSCE: Wiktoria Suwała, kl. 1a

Wyróżnienia:

 1. Karolina Szul, kl. 3a
 2. Dominik Ciepły, kl. 2a
 3. Kinga Semenowicz, kl. 2b

 Laureatom gratulujemy!

 Kolejnym punktem spotkania była prezentacja Pana Dariusza Kaczmarka nt. domów energooszczędnych. Ekspert przedstawił również możliwości dofinansowania instalacji odnawialnych źródeł energii.

Na koniec Pan Wójt poinformował wszystkich obecnych o koncepcji wspólnej realizacji projektu mieszkańców i Gminy w zakresie odnawialnych źródeł energii. W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 m.in. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego będzie możliwość otrzymania dofinansowania w wspomnianym zakresie. Gmina Besko chciałaby przygotować wniosek razem z mieszkańcami i pomóc w pozyskaniu środków na ten cel.